Lennujuht.ee – Loovruum OÜ
 
 
 

Lennujuhtide värbamiskampaania

Teenused: veeb, FB-rakendus, raadio- ja veebireklaamid, videod

Seoses lennujuhtide suure vastutusega ei kvalifitseeru igaüks seda õppima ega sellel alal töötama – ainult parimad. Vaatamata sellele, et töö on ääretult huvitav (ning väga hästi tasustatud), kaaluvad vähesed abituriendid või tudengid seda karjäärivõimalusena. Lennujuht.ee on Lennuliiklusteenindus ASi ja Lennuakadeemia ühiskampaania, mille eesmärgiks on aidata kaasa eriala tuntuse tõstmisele sihtgrupis. Loovruum töötas välja kampaaniasõnumid, veebilehe, veebi- ja raadioreklaamid, FB-rakenduse ning sisuvideod. Võtmemotiiv on inspireeritud Massimo Vignelli disainitud NY metroo kaardist – sarnaselt mõtestavad oma töös lahti keerulisi ja põimuvaid transpordimustreid taevas ka lennujuhid.